Descripción: TIC                   “Projecte Comarques”

Curs 2011/2012

 

Informació del projecte

El Projecte Comarques pretén que els alumnes coneguin més profundament diferents aspectes de la seva comarca: llegendes, gastronomia, entorn social i natural i festes populars i que arribin a descobrir aquests mateixos aspectes d’altres comarques de Catalunya.

Durant tot el projecte, els alumnes estaran acompanyats per en Rovelló, personatge que dinamitzarà el projecte i presentarà totes les activitats als alumnes. Cada vegada que un grup-classe acabi una activitat, en Rovelló els enviarà per correu electrònic una peça del trencaclosques de Catalunya. El mapa s’anirà completant a mesura que s’avanci en el projecte.

Nivell educatiu

Aquest projecte està adreçat bàsicament a alumnes de 4t de primària; tot i que, algunes escoles que treballen el tema de les comarques de Catalunya a 3r o a 5è de primària també hi participen.

Activitats

Les activitats que formen el projecte tenen tres etapes: una primera part on cada escola fa una aportació relacionada amb l’activitat proposada, una segona part cooperativa que cal dur a terme fent un seguiment de les aportacions dels altres participants i unes activitats de seguiment a l’aula que permeten elaborar un dossier de l’alumne o murals col·laboratius a l’escola.

 

Les activitats són cinc:

 

La forma de resoldre cadascuna d’elles és la mateixa:

  • A la primera part caldrà enviar una aportació per escola a través d’un blog que hi ha al mateix espai web clicant sobre la icona escriure .
Descripción: llapis.gif
  • Per resoldre l’activitat cooperativa caldrà llegir les aportacions d’altres escoles clicant sobre la icona llegir . Es important seguir la temporalització del projecte per tenir el màxim d’informació amb la qual resoldre l’activitat.
Descripción: gafas.gif
  • L’aportació corresponent a l’activitat cooperativa s’enviarà a la coordinadora del projecte fent una tramesa a  l’espai de mestres i es publicarà al Racó d’en Rovelló
Descripción: moodle
  • Al desenvolupament curricular de cada activitat, que es troba a l’espai de mestres, es proposen algunes activitats de seguiment i recursos per anar omplint, si es vol, el dossier de l’alumne.
Descripción: moodle

 

 

Temporalització

En aquest quadre es mostra les dates d’inici i finalització de cadascuna de les activitats

ACTIVITAT

DATES

1a part

2a part

Inici

Finalització

Ens presentem

10 d'octubre

28 d'octubre

-

Itineraris

31 d’octubre

25 de novembre

A finals de gener cal haver decidit quines trobades es realitzaran durant el 3r trimestre.

Llegendes

28 de novembre

20 de gener

Del 23 al 27 de gener

Gastronomia

30 de gener

2 de març

Del 5 de març al 30 de març

Festes Populars

10 d'abril

11 de maig

Del 14 al 1 de juny

 

Relació de les activitats amb el currículum

Tots els continguts de les activitats estan integrats en el currículum de les àrees implicades: llengua catalana, coneixement del medi i plàstica.

Itineraris i trobades

L’activitat itineraris té programada com activitat cooperativa la trobada de dues escoles per poder compartir l’itinerari preparat. En la reunió informativa d'inici de projecte cada escola participant ha d'explicitar en quina modalitat participarà:

 

A partir d’aquesta data s'obrirà un termini perquè totes les escoles puguin formar les "parelles" per tal d'organitzar convenientment aquestes trobades. La data per dur a terme les trobades podrà escollir-la cada escola. És millor realitzar-la durant el tercer trimestre, quan ja estan penjades totes les aportacions individuals de l'activitat Itineraris.

Treball a l’aula. Recomanacions diverses

Per tal d'assegurar un bon treball amb els alumnes i el màxim aprofitament dels recursos val la pena de tenir algunes coses en compte. Aquest document pot ser una bona ajuda.

Organització del projecte a l’escola

 

Descripción: rovellonou_petitRacó d’en Rovelló 

Aquest és l’espai, en format de blog, on s’aniran publicant les aportacions que fan les escoles corresponents a les activitats cooperatives de cadascuna de les diferents propostes.

També pot ser un espai per compartir com es treballa el projecte a l’escola i conèixer altres maneres de viure el projecte a l’aula.

Es podran consultar les localitzacions als mapa de les escoles participants, resoldre la sopa de lletres dels personatges de les llegendes, els menús d’en Rovelló, les fotos de les trobades i els cartells de les festes populars.

 

Descripción: moodleEspai de mestres 

En aquest apartat de l’espai web s’hi poden trobar tots els materials necessaris perquè els mestres puguin ajudar els seus alumnes a realitzar les activitats del projecte: material imprimible pel dossier de l’alumne, documentació complementària per als mestres, tutorials que poden ajudar en algunes tasques a fer.

És un espai restringit als participants del projecte. En la reunió presencial es facilitaran les claus d’accés.

Avaluació del projecte

En acabar la vostra participació al projecte se us demanarà que completeu un full d'avaluació. És imprescindible pel bon funcionament del projecte que puguem disposar de les vostres avaluacions el més aviat possible.

Adreça de contacte

Coordinadora del projecte: Núria Moradell

nmoradell@escolacristiana.org