Introducció

Des de sempre a la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i a l'Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya hi ha hagut una sensibilitat especial per promoure l'ús de les tecnologies de la Informació i la Comunicació a les escoles.

Aquesta sensibilitat va prendre una embranzida decisiva l'any 98 quan es va dissenyar i es va posar en funcionament el Projecte Xarsec. Després d'uns anys d'activitats i cursos de formació amb un seguiment i participació molt notable, i de l'evolució de les tecnologies aplicades a tots els àmbits socials i laborals, es va fer més evident la necessitat de concretar un nou Projecte sobre la mateixa base de Xarsec, un projecte que vam anomenar Projecte TIC. Les conclusions d'aquest Projecte les vam presentar en la 4a Jornada de Telemàtica a l'Escola, que va tenir lloc el 8 de juliol de 2004, a l'escola Sant Ignasi de Sarrià, de Barcelona, amb un gran èxit de participació.

L'objectiu del Projecte TIC és, de nou, el de promoure la integració de les TIC en tots els processos que s'esdevenen en l'escola, tant en la gestió com en els processos d'ensenyament-aprenentatge. Promoure la integració de les TIC, ja no comptant que són una eina més, indispensable, però al cap i a la fi, una eina com qualsevol altra, sinó una eina amb una increïble capacitat transformadora dels mateixos processos que s'esdevenen en els centres educatius.

Des del moment de la presentació de les conclusions del Projecte fins avui, s'han desenvolupat nombroses accions formatives i de divulgació. Alhora també, hem vist la necessitat de desenvolupar noves fórmules per donar suport els centres en el complex procés d'integració de les TIC. La principal i més innovadora d'aquestes fórmules és el conjunt de serveis que ara us presentem i que porta per nom: PROJECTE INTEGRATIC.

INTEGRATIC recull doncs, els objectius que s'anunciaven en el Projecte TIC. INTEGRATIC és una proposta de treball guiat i orientat a través d'una metodologia integradora. Hi trobareu sempre a més, la formació, el suport i l'assessorament que necessiteu, bons professionals i un suport de recursos de reconegut aval i prestigi, tot això ho posarem al vostre abast per tal que pugueu dissenyar i desenvolupar amb garanties d'èxit el procés global d'integració de les TIC en el vostre centre.