DIMECRES TIC

Amb el patrocini de

"Dimecres TIC" és un pas més per a facilitar la integració de les Tecnologies de la Informació i Comunicació a les escoles de la FECC.

En cadascun dels "Dimecres TIC" es realitzarà una sessió informativa i formativa d'un tema TIC clau, hi estarà coordinada des del Departament TIC de la FECC i amb el patrocini del Grup Edebé.

La inscripció, gratuïta i oberta a tothom, es fa per cadascuna de les sessions previstes en aquest cicle de "Dimecres TIC".

1. Ràdio escolar a Internet (6 de febrer de 2008) [40 places]
Pitu Martínez
Valentí Alarcon
Lloc: Àngels, 18 4t Pis

2. Blogs (20 de febrer de 2008) [40 places]
Enric Gil
Josep Torrents
Lloc: Àngels, 18 4t pis

3. Aplicacions web 2.0 (2 d'abril de 2008) [20 places]
Joan Calvo
Lloc: Àngels, 18 4t pis
4. Eines Google (30 d'abril de 2008) [20 places]
Jordi Arderiu
Lloc: Àngels, 18 4t pis

 

 

 

 

 

1. Ràdio escolar a Internet

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer als mestres de les escoles de la FECC les possibilitats del treball de la ràdio a l'escola.
2. Donar informació de:
• Els requeriments tècnics necessaris: maquinari, connexions, programari, espais...
• El cost del material per a una escola
3. Realitzar una sessió pràctica amb el programa Audacity per a fer una cortina:
• Insertar una música de fons
• Insertar una veu
• Els filtres i efectes
• Desar en format mp3

CONTINGUT

1ª PART – Seminari de ràdio

1  XTEC Ràdio
2  Ràdio online
3  Requeriments tècnics
4  Recurs didàctic

2ª PART – Taller pràctic de ràdio

1 Audacity
2 Gravació en dues pistes
3 Gravació d'una cortina

DESTINATARIS
Titulars, directors, equips directius i mestres de les escoles de la FECC.

DURADA
Una sessió de 3 hores

CALENDARI I HORARI
Dimecres, 6 de febrer a les 16h

LLOC
Seu de la Fundació Escola Cristiana
Carrer Àngels, 18 4t pis
08002Barcelona

EXPERT
- Pitu Martínez. Departament Audiovisuals. Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya
- Valentí Alarcon. Professor del Col·legi Maristes de Rubí. Coordinador de MR04

inici

 

2. Blogs i educació

OBJECTIUS

1. Descriure el blog com a nou mitjà de comunicació en línia.
2. Exposar la seva estructura, tot enumerant-ne les diferents parts a partir d'una sessió pràctica.
3. Explorar els diferents usos pedagògics, tant els orientats a l’alumne com els destinats a compartir experiències didàctiques

CONTINGUT

1ª PART – Teòrica

1. El blog: definició i estructura.
2. Usos pedagògics del bloc:

2.1. Els usos orientats a l’alumne. Anàlisi i exemples.
2.2. Els usos orientats al docent. Anàlisi i exemples.

2ª PART – Taller pràctic de blocs

1. Wordpress. Diferència entre Wordpress i Wordpress-mu.
2. Blocs XTEC
3. Usuaris
4. Editar i penjar un article i una pàgina
5. Plugins.
6. Incorporació de so i vídeo.

DESTINATARIS
Titulars, directors, equips directius i mestres de les escoles de la FECC.

DURADA
Una sessió de 3 hores

CALENDARI I HORARI
Dimecres, 20 de febrer a les 16h

LLOC
Seu de la Fundació Escola Cristiana
Carrer Àngels, 18 4t pis
08002Barcelona

EXPERT
- Enric Gil. Professor de Filosofia i Llengua en el Col·legi Sant Andreu (Badalona) i consultor de la UOC (Multimèdia i Comunicació). Col·lqborador del Departamenet TIC de la FECC.
- Josep Torrents. Coordinador del Departament TIC de la FECC

SlideShare | View | Upload your own
inici 

3. Aplicacions Web 2.0

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer
aplicacions web 2.0
2. Treballar en sessions pràctiques les aplicacions proposades
.

CONTINGUT

1. Què és Web 2.0
2. Web 2.0 i educació
3. Blocs (citació)
4. Slideshare
5. Bubbleshare
6. Jotform
7. FMAtlas
8. YouTube
9. MindMeister (Mapes mentals)

DESTINATARIS

Titulars, directors, equips directius i mestres de les escoles de la FECC.
Cal tenir un domini acceptable com a usuari d'ordinador i d'internet.

Important: Per la característica pràctica del curs, el nombre de places és reduït.

DURADA
Una sessió de 3 hores

CALENDARI I HORARI
Dimecres, 2 d'abril de 2008 a les 16h

LLOC
Seu de la Fundació Escola Cristiana
Carrer Àngels, 18 4t pis
08002Barcelona

EXPERT
- Joan Calvo. Professor del Col·legi Sant Andreu. Formador ICE-UAB. Col·laborador del Departament TIC de la FECC.

inici 

4. Eines Google

OBJECTIUS
1. Donar a conèixer les aplicacions gratuïtes que ofereix Google i que poden ser útils en el món educatiu.

2. Treballar en sessions pràctiques les aplicacions proposades.

CONTINGUT

1. Què és Google
2. Google i educació
3. Blogger
4. Calendari
5. Creador de pàgines (Google Page)
6. Google Docs
7. Google Maps
8. Google Earth

DESTINATARIS

Titulars, directors, equips directius i mestres de les escoles de la FECC.
Cal tenir un domini acceptable com a usuari d'ordinador i d'internet.

Important: Per la característica pràctica del curs, el nombre de places és reduït.

DURADA
Una sessió de 3 hores

CALENDARI I HORARI
Dimecres, 30 d'abril de 2008 a les 16h

LLOC
Seu de la Fundació Escola Cristiana
Carrer Àngels, 18 4t pis
08002Barcelona

EXPERT
- Jordi Arderiu. Professor de l'Escolania de Montserrat. Col·laborador del Departament TIC de la FECC

inici