FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida

És un Programa de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya
per promoure la reflexió i el diàleg sobre temes educatius
entre els pares i les mares i
els mestres i professors de les escoles de llurs fills.

Les escoles, entitats o organitzacions que ho desitgin poden rebre
tota l’ajuda per dur a terme les Trobades FEAC
per això cal fer la

 Inscripció al Programa FEAC

La inscripció dóna accés als Materials Complementaris
dels 5 temes de cada una de les 4 seccions del Butlletí.
El preu de la inscripció és de

10€/aula*/curs per a les escoles i grups no associats a la FECC
              5€/aula* /curs escoles associades a la FECC

Els Butlletins FEAC 0/3  es distribueixen electrònicament en Pdf
si s’ha fet la inscripció anual mitjançant aquest Full de Comanda FEAC 0/3

*aules concertades del centre (de P3 a 4rt ESO)

El programa FEAC compta amb

Els Butlletins

Les Trobades

Suport de la FECC

 

El butlletí FEAC és accesible al web FEAC i té quatre grans apartats: Educació Infantil (pensat per a infants de 3 a 6
anys), Educació primària, Educació secundària i Créixer en la Fe.
Té la triple finalitat de ser suport “visible” del programa, funcionar com
a entrada del tema a les Trobades FEAC i proporcionar elements de motivació al diàleg entre les persones que el poden rebre, llegir i deixar-se interpel·lar, encara que
no assisteixin a les susdites trobades.

 

Les Trobades FEAC són espais de diàleg i reflexió per als pares i mares interessats i per a educadors de l’escola.
La Trobada pot funcionar amb dinàmiques molt diverses: diàleg en grups, lectures, vídeos o webs comentats, activitats variades...
Al llarg del curs, cada escola -amb el calendari i l’horari que creu més convenient-, pot programar fins a cinc trobades que tenen una durada
aproximada d’una hora i mitja.

 

La Fundació Escola Cristiana de Catalunya, creadora del programa FEAC, l’anima i el
manté actiu per mitjà de:
+ La formació inicial i continuada dels animadors i responsables FEAC de cada escola.
+ Els Materials Complementaris dels temes dels Butlletins FEAC. Un equip de redacció els elabora i els posa a l’abast dels animadors en l’espai web del programa.
+ El suport de l’avaluació i seguiment des de la FECC.
+ Altres elements “cohesionants”, com el Concurs Fotogràfic o alguna celebració conjunta per a totes les escoles implicades en el programa.