La Formació de persones
per a animar i conduir les


Trobades"FAMÍLIA/ESCOLA, acció compartida"

és una de les condicions imprescindibles
per a posar en marxa i mantenir el programa en actiu.La Fundació Escola Cristiana de Catalunya ha posat en marxa diversos cursos de capacitació per a les persones, mestres, professors, pares o mares que han de liderar o animar les Trobades FEAC a les escoles que han decidit implantar el programa FEAC a les seves escoles.


CURSOS i Sessions

A la secció formació podem trobar els cursos Trobades Família/Escola, acció compartida (FEAC). Per tal de fer la inscripció a qualsevol dels cursos ens em d'enregistrar com usuaris de www.escolacristiana.org.

MOLT IMPORTANT: Aquest usuari que hem d' enregistrar per la inscripció als cursos NO és el mateix que el d'aquesta web. Els usuaris enregistrats a la web www.escolacristiana.org i els enregistrats a la web del FEAC no tenen res a veure, seran dos usuaris diferents.


El nostre Equip de Formadors (integrat per mestres, psicòlegs i pedagogs):

  • Claustre Besora
  • Jaume Fabró