4a Jornada d´Orientació Acadèmica i Professional
LA INSCRIPCIÓ REQUERIRÀ FER UN PAGAMENT AMB TARGETA DE DÈBIT/CRÈDIT (A EXCEPCIÓ DE LES INSCRIPCIONS GRATUÏTES).
  Dades participant
 
Nom:
Primer cognom: Segon cognom:
Correu-e: NIF:
  Us recomanem no fer servir adreces de hotmail i msn. No podem garantir l'arribada dels missatges a aquestes adreces.
 
  Dades escola

Per seleccionar l'escola a la que pertanys, heu d' omplir el camp 'Nom Escola' o 'Telèfon' i fer clic al botó 'Cercar Escola'. Posteriorment, seleccioneu-la al desplegable.
 
Nom Escola:

 
Telèfon:

 

   
 
 
  Altres dades