A qui va dirigit

La tasca dels mestres i professors s’ha fet més complicada. La multitud de requeriments que es fan a l’escola, la concepció mateixa del coneixement i els canvis que s’han produït en les maneres d’accedir-hi, en les funcions de la família, en la forma de relacionar-se i comunicar-se dels nens i dels adolescents, etc., fan necessària una preparació específica de mestres i professors per a exercir les funcions de la tutoria.

Per aquest motiu, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya i la Facultat de Psicologia i Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna, de la Universitat Ramon Llull, han organitzat conjuntament una activitat formativa que rep el nom d’Escola de Tutors.

Més info....