El programa CaixaProinfància de l’Obra Social “la Caixa” té l’objectiu de trencar el cercle de transmissió de la pobresa de pares a fills garantint l’accés a oportunitats educatives de qualitat.

El programa, mitjançant una atenció integral, proporciona als infants i les seves famílies serveis de reforç escolar, suport psicològic, educació no formal i de temps de lleure i ajudes per a alimentació i higiene infantil, equipament escolar, ulleres i audiòfons.

Des del primer any, 2007, la Fundació Escola Cristiana de Catalunya coordina una xarxa d’escoles i entitats d’acció social a l’àrea de Barcelona.
En el curs 2014-15, 33 entitats van col·laborar en el programa. Per la naturalesa i missió de les entitats que hi participen, el 58% del pressupost es va destinar a  programes de reforç escolar i el 33% a activitats de lleure. El nombre d’infants beneficiaris va ser de 1371 d’un total de 976 famílies.
La xarxa s’estén per un ampli territori que abraça fins a la tercera corona metropolitana: Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Gavà, Sant Vicenç dels Horts, l’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Barcelona, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Ripollet, Sabadell, Rubí, Terrassa, Mataró i Granollers.