Modificació de dades INTRANET
Nom d'usuari
Password